Adatkezelési tájékoztató

Az időpontfoglalást kezdeményező személynek (a továbbiakban: Adatközlő) önkéntes, egyértelmű, konkrét tájékoztatáson alapuló hozzájárulását kell adnia a személyes adatok kezeléséhez. A tájékoztatót adhatja az Adatkezelő telefonon, megjelenítheti a honlapján vagy a telephelyén (pl. a kozmetikai szalonban elérhető, átolvasható). Az adatkezelő az időpont foglalás esetén lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az adatkezelőtől időpontot kérjenek.

A tájékoztató az alábbi adatokra kell, hogy kitérjen:

Az érintettek köre minden természetes személy, aki adatainak megadásával időpontot foglal.

A kezelt adatok köre és célja:

név *

azonosítás

telefonszám*

kapcsolattartás

e-mail*

kapcsolattartás

időpont *

szolgáltatás biztosításához szükséges

Az adatkezelés célja az érintettek számára időpont biztosítása és kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

Az Érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az Adatkezelővel időpontot. Az Adatkezelő az időpont egyeztetése során feltárt adatokat elektronikus nyilvántartási rendszerben rögzíti és/vagy papír alapon rögzíti, és a lefoglalt időpontot az Érintett felé szóban és/vagy írásban megerősíti. Ideális esetben az Érintett az időpontban személyesen megjelenik az Adatkezelővel közösen megbeszélt helyen, hogy az Érintett és az Adatkezelő az időpont-egyeztetés célját – amely lehet pl. személyes interjú, teszt vagy megbízás adása – teljesítsék.

Ebben az esetben az Érintett az adatkezelés céljával összhangban önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha megadja az elérhetőségét, azon keresztül az Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt az időpont esetleges elmaradásáról tájékoztassa, vagy az érintett esetleges panaszát megválaszolja vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen.

Az adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig. (Megjegyzés: abban az esetben, ha az időponthoz valamilyen joghatás is kapcsolódik, vagy más jogos érdeket tud az adatkezelő állítani, akkor az adatkezelés időtartama meghosszabbítható, de valamilyen módon pontosan meg kell meghatározni az adatkezelés időtartamát.)

Az adatkezelés módja: elektronikusan, automatizáltan történik.

Az adatok forrása: közvetlenül az Érintettől.

Adatközlés harmadik fél számára nem kerül közlésre szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: ld. külön fejezetben.

Automatizált döntéshozatal profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

Az Érintett jogai: (Minden esetben végig kell gondolni, hogy az érintett milyen jogaival élhet az adott adatkezelés kapcsán és azokat kell meghatározni vagy utalni arra, hogy a tájékoztató/szabályzat külön is foglalkozik a jogaival.